श्री. प. प. वासुदेवानंद सरस्वती ( टेंब्ये )

स्वामी महाराज यांनी निर्माण केलेली

ग्रंथसंपदा व स्तोत्रे

अ.क्र

ग्रंथ

रचनास्थळ

द्विसाहस्त्रीश्रीगुरुचरितम्सटीकम् (मूळ १८८९)

माणगांव, महाराष्ट्र

चूर्णिका (टीका १८९९)

प्रभास वद्वारका, गुजरात.

श्रीदत्तपुराण (संस्कृत) (१८९२)

ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल

नर्मदालहरी (१८९६)

हरिद्वार, उत्तरांचल

श्रीदत्तलिलामृताब्धिसार (मराठी) (१८९७)

पेटलाद, मध्यप्रदेश

कूर्मपुराणाचेदेवनागरीत लिप्यंतर (१८९८)

तिलकवाडा, गुजरात

अनसूयास्तोत्र (१८९८)

शिनोर, गुजरात

श्रीदत्तपुराणटीका (१८९९)

सिद्धपूर, गुजरात

श्रीदत्तमाहात्म्यव त्रिशति गुरुचरित्र (मराठी) (१९०१)

मपत्पूर, मध्यप्रदेश

समश्लोकीगुरुचरित्र (१९०३)

ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल

१०

लघुवासुदेवमननसार (मराठी) (१९०३)

ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल

११

सप्तशतिगुरुचरित्रसार (मराठी) (१९०४)

ब्रम्हावर्त, उत्तरांचल

१२

श्रीकृष्णालहरी (५१श्लोक) (१९०५) श्रीगुरुस्तुति- स्तोत्र

गाणगापूर, कर्नाटक

१३

दत्तचंपू वकरुणात्रिपदी (१९०५)

नरसी, महाराष्ट्र

१४

दव्यर्थीषडाननस्तोत्र व कुमारशिक्षा (१९०७)

हंपी, कर्नाटक

शिक्षात्रयम् (संस्कृत) युवाशिक्षा (१९०८)

मुक्त्याला, आंध्रप्रदेश

वृद्धशिक्षा (१९०८)

मुक्त्याला, आंध्रप्रदेश

१५

गुरुसंहिता (समश्लोकी गुरुचरित्र) (१९०७)

तंजावर, आंध्रप्रदेश

१६

स्त्रीशिक्षा (मराठी) (१९०८)

मुक्त्याला, आंध्रप्रदेश

१७

गंगेचीस्तुती (१८९६)

हरिद्वार, उत्तरांचल

१८

नर्मदास्तुती

नेमावर, मध्यप्रदेश

१९

अभंग-मित्रमित्रभांडती.

चिखलदा, मध्यप्रदेश

२०

सिद्धसरस्वतीस्तुती

सिद्धपूर, गुजरात

२१

कृष्णावेणीपंचगंगा स्तोत्र

मंडलेश्वर, मध्यप्रदेश

२२

अखंड आत्माअविनाशी दत्तस्तोत्र

गाणगापूर, कर्नाटक

२३

साकारतास्तोत्र (१९०६)

बडवानी, मध्यप्रदेश

२४

कृष्णालहरीसंस्कृत टिका

तजांवर, तमिळनाडू

२५

गोदावरीस्तुती

सप्तगोदावरी,आंध्रप्रदेश

२६

वैनगंगास्तोत्र (१९०९)

पवनी, महाराष्ट्र

२७

भूतपिशाचस्तोत्र

गुर्लहोसूर, कर्नाटक

२८

तुंगभद्रास्तुती, त्रिपुरांतकेश्वर स्तोत्र (१९१०)

हावनुर, कर्नाटक

२९

षट्पंचशिकावेदान्तपर स्तोत्र

हरिहर, कर्नाटक

३०

दत्तमहात्मन स्तोत्र

जैनापूर, कर्नाटक

३१

श्रीपादश्रीवल्लभ स्तोत्र (१९११)

कूरवपूर, कर्नाटक

३२

जगदंबास्तुती

तुळजापूर, महाराष्ट्र

 

।। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ।।