।। श्री गणेशदत्तगुरुभ्यो नम: ।।

( श्री. प. प.वासुदेवानंद सरस्वती टेंब्ये स्वामी व प. पू. ब्रह्मयोगी सीताराम महाराज या दोघांचे जन्मस्थान )

श्री. प. प.वासुदेवानंद सरस्वती टेंब्ये स्वामी महाराज स्थापित,

श्री  दत्त मंदिर, माणगांव

श्री क्षेत्रमाणगांव.

र. नं. ए - ४२९सिंधुदुर्ग.

मु. पो. माणगांव, ता. कुडाळ, जि, सिंधुदुर्ग.

महाराष्ट्र,

पिन ४१६५१९.

दूरध्वनी -०२३६२ –२३६०४५, २३६२४५.

संगणकीय पत्ता -                    - shreedattamandirmangaon@gmail.com

कार्यालय वेळ

सकाळी ८ ते रात्रौ८ वाजेपर्यंत.

 

संपर्कासाठी मुंबईचा पत्ता

मुंबई प्रतिनिधी

श्री. दिलीप कमलाकर जोशी.

श्री चैतन्य सोसायटी, तळमजला, सेक्टर नं. ४, प्लॉट नंबर १२२.

चारकोप, कांदिवली पश्चिम, मुंबई ४०००६७.

दूरध्वनी  - ०२२ –२८६९५४६०.

भ्रमणध्वनी - ०९८६९०६०२४९.

।। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ।।