।। श्री गणेशदत्तगुरुभ्यो नम: ।।

                    श्री प. प. वासुदेवानंद सरस्वती टेंब्ये स्वामी यांनी लिहिलेली स्तोत्रे विविध देवता, नदी, संकटनिवारणार्थ, आदी विविध प्रकारची स्तोत्रे व आरती संस्कृत व मराठी मध्ये आहेत.

 

घोरातकष्टोध्दरणस्तोत्र

घोरातकष्टोध्दरणस्तोत्र अन्वयार्थ

विविध स्तोत्रे

 

।। अवधूत चिंतन: श्री गुरुदेव दत्त ।।