।। श्री गणेशदत्तगुरुभ्यो नम: ।।

श्री दत्त मंदिर माणगांवला येण्याचा मार्ग   (MAP)

 

 

रेल्वे मार्ग  (MAP)

 

 

कुडाळ रेल्वे स्टेशन

झाराप रेल्वे स्टेशन

सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन

श्री दत्त मंदिर माणगांव

१५ कि.मी.

८ कि.मी

२३ कि.मी

 

०२३६२ – २२२६०४

०२३६२ – २३२३२३

०२३६३ - २५८३१५

 

                     कुडाळहून श्री दत्त मंदिरकडे येताना तीन आसनी रिक्षा अथवा सहा आसनी रिक्षा करुन येऊ शकता. बसने आल्यास श्री दत्तमंदिर थांब्या कडे उतरावे. तेथून दत्तमंदिर अर्धा कि.मी. दूर आहे.

                   झाराप रेल्वे स्टेशनवर उतरल्यास तेथून श्री दत्तमंदिर ८ कि.मी. दूर आहे. झाराप स्टेशनवरुन झाराप थांबा ( मुंबई गोवा महामार्ग ) अर्धा कि.मी. दूर आहे. त्या झाराप थांब्या वरुन तीन किंवा सहा आसनी रिक्षा अथवा बसने माणगांवी येऊ शकता.

                 सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन वरुन सावंतवाडी बस स्थानकावर यावे. स्टेशन ते सावंतवाडी बस स्थानक हे अंतर ८ कि.मी. आहे. बस स्थानकावरुन तीन किंवा सहा आसनी रिक्षा अथवा बसने माणगांवी येऊ शकता.

कोकणरेल्वे (Website)     कोकण रेल्वेवरील गाड्यांची सद्य स्थिती (Website link)

 

बस मार्ग   (MAP)

 

 

कुडाळ बस स्थानक

सावंतवाडी बस स्थानक

कणकवली बस स्थानक

श्री दत्त मंदिर माणगांव

१४ कि.मी.

१३ कि.मी

५० कि.मी

 

०२३६२ – २२२४२२

०२३६३ – २७२०११

०२३६७ - २२२२३९

 

                          कणकवली व कुडाळ वरुन येताना झाराप मार्गे यावे लागते. तर सावंतवाडीवरुन येताना आकेरी मार्गे माणगांवी यावे लागते. बस स्थानके ते श्री दत्तमंदिर माणगांव मधील अंतर वरीलप्रमाणे आहे. तीन किंवा सहा आसनी रिक्षा अथवा बसने माणगांवी येऊ शकता.

 

हवाई मार्ग   

 

 

दाभोली विमानतळ

फोन नंबर

ई मेल

श्री दत्त मंदिर माणगांव

 

९० कि.मी.

०८३२  २५४०८०६

Apdgoa@aai.aero

 

                          वास्को ( दाभोली ) – गोवा येथील विमानतळावरुन सावंतवाडीला यावे. विमानतळ ते सावंतवाडी बस स्थानक  हे अंतर ७७ कि.मी. आहे.सावंतवाडी बसस्थानकाहून  तीन किंवा सहा आसनी रिक्षा अथवा बसने माणगांवी येऊ शकता. सावंतवाडी ते माणगांव हे अंतर १३ कि.मी. आहे.

 

।। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ।।