।। श्री गणेशदत्तगुरुभ्यो नम: ।।


विशेष कार्यक्रम

 

                    श्री क्षेत्र माणगांव येथे श्री प.प.वासुदेवानंद टेंब्ये स्वामी महाराजांचे जन्मस्थान तसेच त्यांनी स्थापन केलेले श्री दत्तमंदिर आहे. श्री टेंब्ये स्वामी महाराजांच्या जन्मस्थानाबरोबरच त्यांचे धाकटे बंधू श्री.प.पू.ब्र.सीताराम महाराज व स्वामींच्या पत्नी त्यांच्या महानिर्वाण स्थानावरील पाषाणापासून तयार केलेल्या त्यांच्या पादुका ह्या जन्मस्थानी आहेत.

                     श्री स्वामी महाराजांच्या हस्ते श्री दत्तमंदिरची स्थापना तसेच श्री स्वामी महाराजांच्या वेळेपासून या स्थानात असलेला औंदुबर वृक्ष, श्री स्वामींनी बांधलेली विहीर, औंदुबराखालील श्री दत्त पादुका तसेच श्री स्वामींनी उभे केलेले लाकडी खांब या सर्वांच्या सानिध्यात विविध धार्मिक कार्ये येथे केले जातात. श्री दत्त महाराज व श्री स्वामींच्या प्रेरणेने तसेच भक्तांच्या सहकार्याने या ग्रामीण भागात देखील चांगल्या रीतीने मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत.

                     या शांत,धार्मिक व पवित्र वातावरणात वैयक्तीक धार्मिक कार्ये होतात.ही धार्मिक कार्ये खालील प्रमाणे आहेत.

                                        सग्रहमख गणेश याग (अथर्वशीर्ष,ब्रह्मणस्पतीसूक्त, गणहोम)
                                        सग्रहमख देवी याग
                                        सग्रहमख रुद्र याग  (महारुद्र,लघुरुद्र,अतिरुद्र)
                                        सग्रहमख विष्णु याग
                                        सग्रहमख सौर याग
                                        सग्रहमख दत्त याग
                                        नवचंडी याग (सहोम / पाठात्मक)
                                        शतचंडी याग (सहोम / पाठात्मक)
                                        ग्रहयज्ञ
                                        नवग्रहांचे जप व हवन
                                        जननशांत (मूळ जनन,आश्लेषाजनन,अमावास्या जनन वगैरे)
                                        उपनयन प्रयोग ( मौंजीबंधन – वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक )
                                        वयोवस्थाभिद शांत ( वय वर्षे ६०, ७५, ८०, १०० )  
                                        मृत्यूंजय जप (११ हजार,सव्वालाख)
 
                    वरील यज्ञ,जपादि कार्ये यजमानांशी चर्चा करुन त्यांची कामना,संकल्प इत्यादि बाबत विचार विनीमय करुन यजमानांच्या अधिकारानुरुप वेदोक्त अथवा पुराणोक्त कर्म केले जाईल. या करिता कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 

।। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ।।